Cennik

Niezapomniane chwile w atrakcyjnej cenie – dom Wrzospa

Zapraszamy przez cały rok!

Cena zależy od terminu i ilości osób – atrakcyjne pakiety dla dwojga – romantyczny pobyt w zaciszu domowego SPA

 

W cenie

Wynajem domu letniskowego na Mazurach obejmuje korzystanie z sauny, ruskiej bani, jacuzzi, basenu w okresie letnim, krzesełka, łóżeczka dla dzieci, sprzętu wodnego (łódka, kajak ), dostęp do Internetu, pościel, ręczniki, miejsce parkingowe.

Cena uwzględnia również koszty zużycia wody, drewna do kominka i sauny oraz wywozu nieczystości. Na życzenie sprzątanie, wymiana ręczników i pościeli (za dodatkową opłatą).

Płatne dodatkowo

  • opłata za prąd – 1,50 zł  – 1 kWh
  • przyjazd ze zwierzętami – 30 zł/doba

Kaucja

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł od par i 1000 zł od grup. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni po wyjeździe gości na wskazany numer konta  z pomniejszeniem o koszty zużytej energii według spisu z licznika. W przypadku organizacji wieczorów panieńskich, kawalerskich, imprez okolicznościowych lub integracyjnych kaucja zwracana jest przelewem na wskazane konto w terminie 7 dni.

Warunki pobytu i regulamin rezerwacji:

Zakwaterowanie w godz. 16:00-22:00,
Wykwaterowanie w godz. 8:00-10:00, możliwość przedłużenia pobytu: 1 godz./50 zł.

Rezerwacje na okres wakacyjny w terminie 24.06.-30.08 tylko na okresy 7 lub 14 dniowe w systemie „od soboty do soboty”.

Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domu osobom trzecim. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż 8 musi być poprzedzone zgodą właściciela lub rezydenta. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje przejęcie całej kaucji zwrotnej. Wszelkie reklamacje co do oferowanych usług goście mogą składać w trakcie pobytu bezpośrednio do osoby zarządzającej obiektem.

Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 2 dni roboczych a pozostała kwota płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu. Jeśli rezerwacja dokonana jest w terminie 14 dni przed przyjazdem warunkiem rezerwacji jest wpłata całkowitej kwoty rezerwacji za pobyt.  Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty zadatku:

Luna Haus
Chruściele 38
19-300 Ełk

Kody do rozliczeń zagranicznych:
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
IBAN: PL

mBank: 8911 4020 0400 0036 0275 1821 32

Dane Osobowe
W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie www.domnamazurachspa.pl Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin wynajmu domów

1. Goście przebywający w domkach proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 40% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić z góry przelewem w terminie 14 dni prze przyjazdem.
3. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 1 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, adres, okres i miejsce pobytu oraz nr NIP firmy (jeżeli potrzebna jest faktura). Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość przełożenia rezerwacji. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
5. Niezależna od Najemcy rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd, wcześniejsze opuszczenie domku czy niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
6. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i ich mienia. Wynajmujący nie ponosi za to odpowiedzialności. Goście powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, gospodarz zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi..
7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucję na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju pobytu (szczególnie dotyczy imprez zorganizowanych, zlotów, uroczystości). Kaucja zwracana jest przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych. Termin ten jest czasem niezbędnym by móc dokonać szacunkowych wyliczeń strat, napraw czy zakupu nowych elementów wyposażenia
8. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.
9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, jeśli poza okresem umówionym nie nastąpiła rezerwacja. W tym przypadku prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania.
10. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż uzgodniono w momencie rezerwacji musi być poprzedzone zgodą właściciela lub rezydenta. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje przejęcie całej kaucji zwrotnej.
11. Osoby odwiedzające Gości mogą  przebywać na terenie obiektu do godziny 2200.
12. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Domy są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez obsługę. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domu . W przypadku stwierdzenia ewentualnych szkód należy ten fakt zgłosić obsłudze w ciągu pierwszej godziny pobytu.
14. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku. Przed opuszczeniem należy posprzątać domek, teren wokół oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. W sytuacji zastania rażącego bałaganu kaucja nie zostanie zwrócona .
15. Doba pobytowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 dnia następnego. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz. 10.00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł  za godzinę bądź zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami indywidualnymi.
16. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w domku i na terenie ośrodka. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
17. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
18. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie obsłudze w celu dokonania naprawy/wymiany.
19. Zabrania się samodzielnych napraw i modernizacji instalacji oraz sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
20. W obiektach obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do piątku w godzinach 22.00 – 8.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 00.00 – 9.00
21. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
22. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Uruchomienie czujki dymu spowoduje interwencję stosownych służb, co wiązać się będzie z naliczeniem opłaty za ich przyjazd. Papierosy wolno palić tylko na zewnątrz budynku. Wypalone papierosy wyrzucamy wyłącznie do popielniczek.
23. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.
24. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
25. Osoby używające grill, ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
26. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel i podpałka we własnym zakresie.
27. Zabrania się odpalania fajerwerków, zimnych ogni, rac oraz innych materiałów wybuchowych i palnych bezpośrednio przy domkach. Możliwe jest to tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Gospodarza, którzy wskażą miejsce do tego przeznaczone. Niedostosowanie się do tego zakazu spowoduje naliczeniem kary w wysokości 1000 zł, a za wszelkie straty materialne obciążony zostanie wynajmujący. Sytuacja odnosi się zarówno do osób indywidualnych jak również organizatorów imprez zorganizowanych i przyjazdów grupowych.
28. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb .
29. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Śmieci należy wynosić do pojemników zbiorczych znajdujących się przy bramie wjazdowej. Przy wymeldowaniu prosimy by wszystkie nieczystości zostały wyniesione, a lodówki opróżnione z resztek spożywczych.
30. Gospodarz zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości zakłócających  w jaskrawy sposób wypoczynek innym Gościom. W sytuacji rażącego naruszania regulaminu oraz interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy oraz naliczenie dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem policji.
31. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać  telefonicznie na numer 501148411
32. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami).
33. Jeśli przy wymeldowaniu okaże się, że domki wymagają większego sprzątania niż standardowe (niewyniesione torby ze śmieciami, sterty butelek, zabłocone podłogi oraz wykładziny, niepozmywane naczynia, brak ręczników zastrzegamy sobie prawo do pobrania dodatkowej zapłaty za sprzątanie 200 zł).
34. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminami.
35. Korzystanie z sauny i balii ogrodowych wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi i użytkowania. Za ewentualne oparzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania nie ponosimy odpowiedzialności.
36. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku i używania akcesoriów do tego przeznaczonych znajdujących się przy kominku. W razie braku jakiegokolwiek z akcesoriów prosimy o kontakt.
37. Zabrania się przenoszenia wyposażenia z domku do domku
38. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami).
39. Przebywanie zwierząt domowych na terenie dozwolone jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę w wysokości 30 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt należy uzgodnić z Gospodarzem.
40. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
41. Właściciel musi w pełni kontrolować swoje zwierzę. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Pies może poruszać się po ośrodku wyłącznie w kagańcu i na smyczy.
42. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
43. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa jego właściciel
44. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Ełk.
45. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.